top of page

هفده - تاریخ سلاح شیمیایی (بخش اول - تولد کابوس)

بخش اول تاریخ سلاح شیمیایی. ماجرای اختراع سلاح شیمیایی و استفاده از آن در جنگ جهانی اول
تاریخ سلاح شیمیایی، قصه‌ی تبدیل شدن دانشمندای بزرگ به جنایتکارای جنگیه. تو این سه‌گانه از جنگ و قدرت و قصه‌ی به وجود اومدن این سلاح‌ها و روند رشدشون میگیم و قراره تاریخ یک قرن اخیر رو از دید سلاح شیمیایی ببینیم

این اپیزود چیزکست به دلیل محتوای خشن و ناراحت کننده برای بچه‌ها مناسب نیست.


قسمت‌های دیگر تاریخ سلاح شیمیایی: قسمت دوم قسمت سوماین اپیزود چیزکست به دلیل محتوای خشن و ناراحت کننده برای بچه‌ها مناسب نیستدر این قسمت می‌شنوید:

  • ریشه‌های استفاده از سلاح شیمیایی و سلاح‌های موذیانه در جنگ

  • ماجرای اولین استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی آمریکا

  • زمینه‌ها و دلایل شروع جنگ جهانی اول و ماجرای شروع جنگ جهانی اول

  • دلایلی که منجر به اختراع سلاح شیمیایی در آلمان شدند

  • آشنایی با شخصیت فریتز هابر مخترع اولین نسل سلاح شیمیایی

  • داستان اتفاقات مهم جنگ جهانی اول و استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ

  • نتایج جنگ جهانی اول برای آلمان که منجر به شروع جنگ جهانی دوم شد

  • سرنوشت سلاح شیمیایی بعد از جنگ جهانی اول تا شروع جنگ جهانی دوماپیزودهای مرتبط:Comments


bottom of page