قسمت یازدهم: تیغ ریش تراش


تاریخ تیغ ریش تراش، یکی از پرکابردترین وسایل تمام دوران با صد هزارسال قدمت