قسمت هشت و نیم: قصه‌ی مافیا

توی این قسمت داستان به وجود اومدن و قدرت گرفتن مافیا رو تعریف می کنیم

این قسمت یه بخش تکمیلی از قسمت هشتم چیزکسته