قسمت صفر: مقدمه


چیزکست یه پادکست فارسیه که ما توش درباره‌‌ی تاریخ چیزها حرف میزنیم، چیز که میگیم یعنی چی؟ هر وسیله و چیزی که در طول حیات بشر استفاده شده و از تاریخ جهان تاثیر گرفته و روش گذاشته. یه جورایی انگار تاریخ جهان رو با کمک سرگذشت اون چیز تعریف می‌کنیم.