قسمت سیزدهم:قهوه (بخش اول)توی این قسمت اومدیم سراغ دومین نوشیدنی پرمصرف جهان بعد از آب. نوشیدنی‌ای که خیلی از ما برای اینکه بتونیم صبح به خودمون بیایم و در طول روز خوب کار کنیم لازمش داریم. تاریخ قهوه همه جور چیزی توش پیدا میشه. از راهب و صوفی تا بچه‌ی ۴ ساله‌ی الکلی. از انقلاب و مبارزه سیاسی تا خاله زنک بازی. قهوه جز معدود چیزاییه که هم شرقیه هم غربی، هم مسلمونه هم مسیحی، هم ظلم سازه هم ظالم کش. ما توی این قسمت و قسمت بعدی قراره براتون تاریخ قهوه رو تعریف کنیم.