قسمت دوازدهم: نوار بهداشتی
روز جهانی زن مبارک!


توی این اپیزود در مورد تاریخ یکی از اصلی‌ترین کالاهای زندگی بشر حرف زدیم. کالایی که نصف ‌جمعیت کره‌ی زمین ماهی یک هفته ازش استفاده میکنن و در طول تاریخ زنان برای استفاده ازش رنج زیادی کشیدن.

شنیدن این اپیزود به تمامی انسان‌ها توصیه میشه.