قسمت بیستم: تاریخ پاستا

تاریخ پاستا، محبوب‌ترین غدای تاریخ و دوست صمیمی ته‌دیگ سیب‌زمینی


اسپانسر: زر ماکارون


این قسمت آخرین قسمت از فصل اول چیزکست خواهد بود