top of page

بیست و دو - تاریخ فرش

تاریخ فرش؛ نماد فرهنگ و هنر ایران


در این قسمت می‌شنوید:

 • شروع نیاز بشر به فرش و بافت اولین فرش‌‌ها در دوران باستان

 • قدیمی‌ترین فرشی که تا امروز کشف شده

 • فرش در دوران هخامنشیان

 • فرش در دوران ساسانیان و مخصوصا دوران خسرو پرویز

 • حمله اعراب و افول فرش بافی

 • رشد فرش در دوران خلفای عباسی

 • حکومت‌‌های مستقل ایرانی در دوران عباسی

 • سلجوقیان و توجهشان به فرش

 • جنگ‌های صلیبی

 • فرش در دوران خوارزمشاهیان و حمله مغول‌ها

 • ایلخانان و تیموریان

 • قدرت گرفتن شاه اسماعیل صفوی و تاسیس صفویان

 • رنسانس فرش بافی ایران در زمان شاه عباس صفوی

 • صادرات فرش در دوران قاجار

 • مدرنیزه شدن صنعت فرش در دوران پهلوی

 • وضعیت امروزی فرش ایرانی


اپیزودهای مرتبط:

 • برای بیشتر دانستن درباره مغول‌ها اپیزود تاریخ همبرگر را بشنوید

 • برای دانستن درباره امپراتوری روم مقدس اپیزود تاریخ پاستا را بشنوید

Comments


bottom of page