photo_2021-05-03_12-16-47.jpg

در این قسمت می‌شنوید:

  • داستان پیدایش چای

  • مصرف چای در چین باستان

  • رسیدن چای به انگلیس و روسیه

  • جنگ‌های تریاک 

  • جدا شدن هنگ کنگ از چین به دلیل چای

  • رسیدن چای به ایران در دوران صفویه

  • شروع کشت چای در دوران قاجار

  • اختراع چای کیسه‌ای

قسمت‌های قبلی پادکست چیزکست